Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Modernizacja kładki przez rzekę Drwęcę w Brodnicy (pomiędzy ulicami Nad Drwęcą i Lidzbarską)

  • Rok inwestycji: 2020 r.

  • Miejsce inwestycji: ul. Nad Drwęcą, ul. Lidzbarska

  • Łączna kwota inwestycji: 560 900,00 zł

Opis inwestycji

Zadanie zrealizowano, zakres prac obejmował wykonania:

– roboty rozbiórkowe

-wykopy

-nasypy

-wykonanie umocnienia podstawy skarpy

-odtworzenie nawierzchni dojścia (kostka betonowa 670 m2 + obrzeże 277 m)

-umocnienie powierzchni stożków i skarp

-montaż barier (70 m)

-wykonanie schodów skarpowych

-usunięcie uszkodzeń konstrukcji kładki

-zabezpieczenia i uzupełnienie konstrukcji dźwigarów zewnętrznych.