Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Modernizacja komór rewizyjnych

  • Rok inwestycji: 2013-2017

  • Miejsce inwestycji: Brodnica

  • Łączna kwota inwestycji: 77 921,75 zł

Opis inwestycji

Modernizacja istniejących komór rewizyjnych na sieci kanalizacji sanitarnej.