Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Modernizacja komunikacji miejskiej w Brodnicy poprzez nową infrastrukturę na przystankach autobusowych

  • Rok inwestycji: 2023 r.

  • Miejsce inwestycji: ul. Kolejowa, ul. Okrężna, ul. 18-tego Stycznia, ul. Podhalańska, ul. Długa, ul. Podgórna, ul. Poprzeczna, ul. Matejki, ul. Czarneckiego, ul. Wczasowa, ul. Kamionka, ul. Wiejska, ul. Mostowa

  • Łączna kwota inwestycji: 503 709,63 zł

Opis inwestycji

Zadanie zrealizowano, zakres robót obejmował:

-rozbiórkę istniejących ławek, znaków, koszy, wiat przystankowych

-wybudowanie nowych wiat przystankowych wraz z oznakowaniem

-utwardzenia terenu

-ustawienie nowych ławek, koszy i znaków

Finalnie pojawiło się 11 nowych wiat przystankowych, 27 nowych znaków, 27 nowych koszy na odpady oraz 26 nowych ławek.