Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Modernizacja kotła nr 4

  • Rok inwestycji: 2019 r.

  • Miejsce inwestycji: ul. Lidzbarska 33

  • Łączna kwota inwestycji: 200 000,00 zł

Opis inwestycji