Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Modernizacja kotła nr 5 wraz z syst. odpylania

  • Rok inwestycji: 2015 r.

  • Miejsce inwestycji: Lidzbarska 33

  • Łączna kwota inwestycji: 1 175 044,54 zł

Opis inwestycji

Wykonanie w 2016 r. systemów odpylania spalin w ciepłowni, dzięki której możliwe było spełnienie zaostrzonych norm emisji pyłów do atmosfery, wykonano remont placu składowego, muru oporowego, oraz placu składowego szlaki.