Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Modernizacja nawierzchni ul. Korczaka

  • Rok inwestycji: 2012 r.

  • Miejsce inwestycji: ul. Korczaka

  • Łączna kwota inwestycji: 200 000,00 zł

Opis inwestycji

Wykonano:

-kanały z rur PCV 20 mm-10,50 m

-studnie rewizyjne 1200 mm-3 szt.

-wpusty uliczne 5 szt.

-ułożono krawężniki na ławie betonowej

-ułożono część nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej.

Umowny termin zakończenia inwestycji: 30.06.2013 r.