Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Modernizacja nawierzchni – ul. Nowa Kolonia

  • Rok inwestycji: 2011 r.

  • Miejsce inwestycji: ul. Nowa Kolonia

  • Łączna kwota inwestycji: 169 752,30 zł

Opis inwestycji

Zadanie zakończono 22.06.2011 r. Zakres:

-roboty przygotowawcze i pomiarowe

-roboty rozbiórkowe

-krawężniki bet 15×30 -236 m

-regulacja urządzeń 19 szt.

-podbudowy 15+10 34 m2

-nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych (ścieralna) 4 cm – 2150 m2.