Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Modernizacja nawierzchni – ul. Powstańców Wielkopolskich

  • Rok inwestycji: 2011 r.

  • Miejsce inwestycji: ul. Powstańców Wielkopolskich

  • Łączna kwota inwestycji: 98 231,07 zł

Opis inwestycji

W 2011 r. wykonano roboty rozbiórkowe, ułożono nawierzchnię chodnika z kostki brukowej typu polbruk na dł. 350 m, wraz z obrzeżem.