Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Modernizacja nawierzchni – ul. Przedzamcze

  • Rok inwestycji: 2011 r.

  • Miejsce inwestycji: ul. Przedzamcze

  • Łączna kwota inwestycji: 23 785,83 zł

Opis inwestycji

Prace zakończono 22.06.2011 r. Zakres prac obejmował:

-roboty przygotowawcze i pomiarowe

-roboty rozbiórkowe

-przełożenie kostki 24 m2

-przestawienie krawężnika 38 m

-regulacja urządzeń 6 szt.

-nawierzchnia ścieralna 280 m2.