Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Modernizacja nawierzchni ulica Korczaka

  • Rok inwestycji: 2013 r.

  • Miejsce inwestycji: ul. Korczaka

  • Łączna kwota inwestycji: 396 969,15 zł

Opis inwestycji

Zadanie zakończono w dniu 05.07.2013 r. Zakres robót obejmował:

1.roboty drogowe

2.roboty przygotowawcze 0,5765 km

3.roboty ziemne 60,64 m3:

-krawężniki 15×22 639,60 m; 15×30 588,40 m;
-podbudowy jezdni 15,80 m2;
-warstwa profilowo-wiążąca 399,8 t;
-nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych (warstwa ścieralna 3 cm) 3415,8 m2;
-zjazdy z kostki 6 cm 1697,42 m2; chodniki z kostki 6 cm 399,44 m2(z rozbiórki), 1217,62 m2 (nowa kostka), koryta ściekowe 118,47 m2;
-oznakowanie poziome, regulacja urządzeń.
-kanalizacja deszczowa: kanały z rur PCV 20 mm-10,50 m
-studnie rewizyjne 1200 mm-3 szt
-wpusty uliczne 5 szt.