Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Modernizacja oczyszczalni Etap IV

  • Rok inwestycji: 2012-2020

  • Miejsce inwestycji: Oczyszczalnia ścieków - Brodnica, ul. Ustronie 20 A

  • Łączna kwota inwestycji: 1 899 166,09 zł

Opis inwestycji

W ramach zadania wybudowano nową komorę retencyjno – reakcyjną II ciągu, 8a. Wykonano wszystkie przewody dosyłowe ścieków i osadu oraz przewody i kanały odpływowe wraz z komorą rozdzielczą. Wykonano przewody i sieci zasilające i sterujące urządzeniami komory 8a. Zakupiono mieszadła szybkoobrotowe, jako wyposażenie nowo wybudowanej komory. Wykonano i zamontowano rurociągi sprężonego powietrza i instalację napowietrzającą komory 8a. Zmodernizowano istniejące komory reaktora osadu czynnego: 6, 6a, 7a, 12 i 12a gdzie wykonano nowe balustrady i przykrycia pomostów roboczych. Zmodernizowano osadnik wtórny nr 2, gdzie wykonano nową bieżnię pomostu oraz łopatę i ramiona zgarniacza. Wykonano i wyposażono przepompownię ścieków własnych obsługującą sieć kanalizacji wewnętrznej oraz odcieki z nowej stacji odwadniania. Zmodernizowano komorę wstępną i kanały otwarte ścieków, gdzie zamontowano przykrycia betonowe i biofiltry. Zmodernizowano suszarki piasku na których wykonano m.in przykrycia z plandek i biofiltry. Zmodernizowano piaskowniki napowietrzane przystosowując piaskownik nr 2 do montażu nowych zgarniaczy i hermetyzacji. Zakupiono, zmodernizowano i uruchomiono automatyczną stację przygotowania i dozowania polimeru do wirówek. Zmodernizowano budynki w oczyszczalni ścieków. Na budynkach stacji transformatorowej i stacji odwadniania wykonano nowe dachy pokryte blachą trapezową. W budynku socjalnym wykonano stołówkę pracowniczą i przebudowano pomieszczenia laboratorium. W budynku krat wymieniono stolarkę okienną, W budynku warsztatowym zmodernizowano szatnie i umywalnie pracownicze. Zmodernizowano przepompownię osadu, gdzie wykonano dodatkowe stanowiska pompowe i nowe rurociągi ssawne i tłoczne wraz niezbędną armaturą. Zmodernizowano część ogrodzenia wyposażając wjazd do oczyszczalni w automatyczną bramę przesuwną. Zmodernizowano laguny osadowe, gdzie zmieniono kierunek i nachylenie spadku dna oraz utwardzenie. Wykonano niezbędne po modernizacji obiektów nowe odcinki dróg wewnętrznych, sieci kanalizacyjnych, deszczowych i wodociągowych.