Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Modernizacja oczyszczalni ścieków – Etap III

  • Rok inwestycji: 2011-2012

  • Miejsce inwestycji: Oczyszczalnia ścieków - Brodnica, ul. Ustronie 20 A

  • Łączna kwota inwestycji: 4 394 606,95 zł

Opis inwestycji

W ramach zadania uporządkowano gospodarkę osadową. Wykonano nową płytę kompostowni. Istniejącą część terenu na której osady były przetwarzane zadaszono wiatą o powierzchni 2700 m2. Wybudowano nowe komory reakcyjne II ciągu reaktora biologicznego osadu czynnego, 6a i 7a wraz z niezbędnymi przewodami ściekowym i osadowymi. Zakupiono niezbędne urządzenia do wyposażenia nowych komór – m.in. 6 sztuk aeratorów pływających o mocach 11 kW i 37 kW oraz niezbędne pompy, zasuwy i zastawki regulacyjne. Zmodernizowano osadnik wtórny nr 2. Wykonano nową przepompownię osadników. Zmodernizowano część osadową – min. przebudowano prasę do osadu. Zakupiono i zamontowano nową dmuchawę napowietrzającą. Zmodernizowano budynki warsztatowy i dmuchaw oraz wykonano adaptację pomieszczeń magazynowych na biurowe w budynku socjalnym. Zakupiono ciągnik rolniczy wraz z ładowaczem czołowym, rozrzutnik obornika i koparko-ładowarkę.