Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Modernizacja przepompowni centralnej

  • Rok inwestycji: 2018 r.

  • Miejsce inwestycji: Piaski, 87-300 Brodnica

  • Łączna kwota inwestycji: 17 458,15 zł

Opis inwestycji

Wykonanie ogrodzenia zbiornika retencyjnego.