Modernizacja przepompowni osadu

Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Modernizacja przepompowni osadu

  • Rok inwestycji: 2022 r.

  • Miejsce inwestycji: Oczyszczalnia ścieków - Brodnica, ul. Ustronie 20 A

  • Łączna kwota inwestycji: 51 342,54 zł

Opis inwestycji

W ramach zadania wykonano nowe stanowisko pompowe – pompa nr 3a wraz z niezbędnymi rurociągami i armaturą. Rurociągi włączono do istniejącego przewodu tłocznego osadu w sposób umożliwiający pracę pompy 3a jako wiodącej, zasilającej nową stację odwadniania jak również rezerwowo- awaryjną – mogącą zasilać również pozostałe urządzenia odwadniające, równolegle lub jako urządzenie wiodące. Część ssawna układu umożliwia pracę pompy 3a niezależnie od technologii pracy
i napełnienia komór części czerpalnej przepompowni. Wykonano także nową szafę zasilania elektrycznego na potrzeby pompy 3a oraz układ jej sterowania. Dodatkowo zmodernizowano pompę nr 3 będącą częścią istniejącego układu pompowego, przez zastosowanie nowej części hydraulicznej tłoczenia – której parametry, wydajności i ciśnienia są zbliżone do parametrów nowej pompy 3a, co umożliwia ich współpracę.