Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Modernizacja przepompowni ścieków „Dworcowa”

  • Rok inwestycji: 2011-2012

  • Miejsce inwestycji: Brodnica, ul. Dworcowa

  • Łączna kwota inwestycji: 111 098,00 zł

Opis inwestycji

Monitoring parametrów pracy przepompowni, modernizacja układu pompowego.