Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Modernizacja przepompowni ścieków „Kościelna”

  • Rok inwestycji: 2011 r.

  • Miejsce inwestycji: Brodnica, ul. Kościelna

  • Łączna kwota inwestycji: 12 610,00 zł

Opis inwestycji

Monitoring parametrów pracy przepompowni.