Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Modernizacja przepompowni

  • Rok inwestycji: 2013 r.

  • Miejsce inwestycji:

  • Łączna kwota inwestycji: 564 318,51 zł

Opis inwestycji