Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Modernizacja sygnalizacji świetlnej układu komunikacyjnego

  • Rok inwestycji: 2011 r.

  • Miejsce inwestycji: ul. Sienkiewicza

  • Łączna kwota inwestycji: 297 385,46 zł

Opis inwestycji

Inwestycję zakończono 3.11.2011 r. Zakres wykonanych prac obejmował:

-montaż instalacji kablowej

-roboty kablowe i instalacyjne

-wbudowanie pętli indukcyjnych

-sterowanie, oznakowanie i dokumentacja, komputer centralny

-montaż zegara odliczającego.