Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Modernizacja ujęcia wody „Karbowo”

  • Rok inwestycji: 2012-2013

  • Miejsce inwestycji: Karbowo

  • Łączna kwota inwestycji: 54 958,70 zł

Opis inwestycji

Zakup pompy i przebudowa układu pomiarowego, zakup sprężarki, zbiornika sprężonego powietrza, mieszacza wodno-powietrznego, montaż instalacji napowietrzającej, zakup pompy głębinowej.