Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Modernizacja ujęcia wody „Ustronie”

  • Rok inwestycji: 2011-...

  • Miejsce inwestycji: Brodnica, ul. Ustronie 2A

  • Łączna kwota inwestycji: 122 772,85 zł

Opis inwestycji

Systematyczne doposażanie obiektów ujęcia wody i stacji uzdatniania: zakup pomp, sprężarki, klimatyzatora, mieszacza wodno – powietrznego, komputerów.