Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Modernizacja węzłów zasilanych z kotłowni przy ul. Klemensa Malickiego

  • Rok inwestycji: 2015 r.

  • Miejsce inwestycji: Klemensa Malickiego

  • Łączna kwota inwestycji: 28 801,06 zł

Opis inwestycji