Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Monitoring ujęcia wody „Karbowo”

  • Rok inwestycji: 2019-2020

  • Miejsce inwestycji: Karbowo

  • Łączna kwota inwestycji: 32 752,00 zł

Opis inwestycji

System telewizji przemysłowej, sygnalizacja alarmowa.