Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Montaż pompy ciepła

  • Rok inwestycji: 2012 r.

  • Miejsce inwestycji: Brodnica, ul. Ustronie 2A

  • Łączna kwota inwestycji: 138 622,00 zł

Opis inwestycji

Montaż pompy ciepła na terenie siedziby Spółki.