Stan inwestycji:

 • Zrealizowana
 • W trakcie
 • W planach

Nadbudowa budynku MOPS w Brodnicy

 • Rok inwestycji: 2017 r.

 • Miejsce inwestycji: MOPS w Brodnicy

 • Łączna kwota inwestycji: 649 998,24 zł

Opis inwestycji

W zakres wykonanych prac obejmował:

 • roboty rozbiórkowe
 • wykonanie nadbudowy murowanej stropu nad parterem oraz budowa klatki schodowej
 • zbrojenie konstrukcji żelbetowych
 • konstrukcje dachowe nad kondygnacją piętra drewniane (częściowo stalowe)
 • obróbki blacharskie
 • rynny
 • montaż stolarki okiennej PCV oraz podokienników z konglomeratu
 • wykonanie balustrady stalowej
 • montaż stolarki drzwiowej
 • montaż ścianek działowych g/k
 • wykonanie posadzek
 • wykonanie tynków i okładzin wewnętrznych
 • malowanie
 • roboty elewacyjne z ociepleniem ścian budynku
 • docieplenie dachu
 • wykonanie instalacji elektrycznej wewnętrznej oraz sieci teletechnicznej
 • montaż instalacji odgromowej
 • wykonanie instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej, wentylacyjnej i c.o.
 • montaż klimatyzatora.