Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Naprawa tarasu przy budynku Przedszkola Niepublicznego przy ul. Kamionka 16 w Brodnicy

  • Rok inwestycji: 2017 r.

  • Miejsce inwestycji: ul. Kamionka

  • Łączna kwota inwestycji: 85 790,78 zł

Opis inwestycji

Zadanie zrealizowano, wykonano:

1.roboty przygotowawcze i rozbiórkowe:

-demontaż balustrady stalowej tarasu

-mechaniczna rozbiórka popękanej betonowej szlichty tarasu

-demontaż kratek stalowych

-wywóz gruzu

2.roboty budowlane:

-wykonanie wieńca żelbetowego na brzegach tarasu

-ułożenie podsypki piaskowej

-montaż zbrojenia wieńców

-wykonanie podłoża betonowego tarasu

-montaż obróbek blacharskich

-rozbiórka starych i wykonanie nowych schodów zewnętrznych.