Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Nowe oblicze Lasku Miejskiego

  • Rok inwestycji: 2020 r.

  • Miejsce inwestycji: ul. Aleja Leśna

  • Łączna kwota inwestycji: 464 480,00 zł

Opis inwestycji

Wykonane trasę biegową oraz miejsce odpoczynku dla mieszkańców Brodnicy.