Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Budowa kanalizacji deszczowej

  • Rok inwestycji: 2011 r.

  • Miejsce inwestycji: ul. Sikorskiego, ul. Północna, ul. Żmijewska

  • Łączna kwota inwestycji: 1 221 142,99 zł

Opis inwestycji

Budowa kanalizacji deszczowej wraz z odprowadzeniem wód opadowych do cieku powierzchniowego wypływającego z jeziora Ostrów w rejonie ulic: Sikorskiego, Północnej, Żmijewskiej.

Zakres robót obejmował:

-ułożenie rur betonowych wipro Ø1000- 455,7 m, Ø800 – 190 m

-zamontowano wpusty uliczne z rur żelbetowych Ø500 – 10 szt.

-separator koalescencyjny zblokowany z osadnikiem i by-passem 24 t

-przecisk kierowany 2 m PRZECISK PO DROGĄ KRAJOWĄ.

Zakończenie: 7.12.2011 r.