Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Oświetlenie ul. Agrestowa

  • Rok inwestycji: 2013 r.

  • Miejsce inwestycji: ul. Agrestowa

  • Łączna kwota inwestycji: 19 311,88 zł

Opis inwestycji

Zadanie zakończono w dniu 17.06.2013 r. Ustawiono 4 szt. lamp oświetlenia drogowego.