Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Oświetlenie ul. Chopina

  • Rok inwestycji: 2013 r.

  • Miejsce inwestycji: ul. Chopina

  • Łączna kwota inwestycji: 14 373,36 zł

Opis inwestycji

Zadanie zakończono 15.12.2013 r. Ustawiono 3 szt. lamp oświetlenia drogowego.