Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Oświetlenie ul. Długa (od numeru 54 do pętli autobusowej)

  • Rok inwestycji: 2023 r.

  • Miejsce inwestycji: ul. Długa 54

  • Łączna kwota inwestycji: 189 267,00 zł

Opis inwestycji

Zadanie zrealizowano, zakres prac obejmował:

montaż i ustawienie słupów oświetleniowych 22 szt.

-przewodów do opraw oświetleniowych wciąganych w słupy

-opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie 22 szt.

-szafy oświetleniowej 1 kpl.