Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Oświetlenie ul. Familijna

  • Rok inwestycji: 2017 r.

  • Miejsce inwestycji: ul. Familijna

  • Łączna kwota inwestycji: 17 096,03 zł

Opis inwestycji

Zadanie zrealizowano, zakres wykonanych prac: ułożono kabel YAKY 4×35 -134 m, ustawiono 4 słupy oświetleniowe S-80.