Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Oświetlenie ul. Kasztanowa

  • Rok inwestycji: 2017 r.

  • Miejsce inwestycji: ul. Kasztanowa

  • Łączna kwota inwestycji: 28 608,12 zł

Opis inwestycji

Wybudowano oświetlenie: ułożono kabel YAKY 4×35 -185 m, ustawiono 5 szt. słupów oświetleniowych S-80.