Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Oświetlenie ul. Półwiejska

  • Rok inwestycji: 2013 r.

  • Miejsce inwestycji: ul. Półwiejska

  • Łączna kwota inwestycji: 38 194,66 zł

Opis inwestycji

Zadanie zakończono 06.08.2013 r. Ustawiono 12 szt. lamp oświetlenia drogowego.