Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Oświetlenie ul. Różana

  • Rok inwestycji: 2018 r.

  • Miejsce inwestycji: ul. Różana

  • Łączna kwota inwestycji: 10 641,23 zł

Opis inwestycji

Oświetlenie: zadanie zrealizowano, zakres wykonanych prac:

-ułożono kabel YAKY 4×35 -78 m

-ustawiono 2 słupy oświetleniowe S-80.