Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Oświetlenie ul. Tatarakowa, ul. Spacerowa

  • Rok inwestycji: 2018 r.

  • Miejsce inwestycji: ul. Tatarakowa, ul. Spacerowa

  • Łączna kwota inwestycji: 49 914,53 zł

Opis inwestycji

Zadanie zrealizowano, zakres wykonanych prac:

-ułożono kabel YAKY 4×35 -380 m

-ustawiono 10 słupów oświetleniowych S-80.