Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Oświetlenie ul. Tatrzańska w Brodnicy

  • Rok inwestycji: 2023 r.

  • Miejsce inwestycji: ul. Tatrzańska

  • Łączna kwota inwestycji: 66 372,00 zł

Opis inwestycji

Zadanie wykonano zakres prac obejmował:

-ręczne układanie w rowach kablowych kabli wielożyłowych 380 mb

-montaż i stawianie słupów oświetleniowych – 11,0 szt.

-montaż przewodów do opraw oświetleniowych – 11,0 kpl.

-montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie – 11 szt.