Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Oświetlenie w ul. Ustronie

  • Rok inwestycji: 2013 r.

  • Miejsce inwestycji: ul. Ustronie

  • Łączna kwota inwestycji: 41 770,39 zł

Opis inwestycji

Zadanie zakończono w dniu 18.04.2013 r. Ustawiono 9 lamp oświetlenia drogowego.