Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Oświetlenie ulic Świętokrzyskiej i Sudeckiej II etap do istniejących zabudowań

  • Rok inwestycji: 2014 r.

  • Miejsce inwestycji: ul. Świętokrzyska i ul. Sudecka

  • Łączna kwota inwestycji: 49 781,73 zł

Opis inwestycji

Zadanie zakończono w dniu 06.05.2014 r. W ulicy Sudeckiej ustawiono 7 szt. lamp oświetleniowych, w ulicy Świętokrzyskiej 5 szt.