Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Oświetlenie ulic – ul. Ludwika Grzemskiego, Tatarakowa, Spacerowa, Żeglarska, Przy strudze (projekt techniczny)

  • Rok inwestycji: 2017 r.

  • Miejsce inwestycji: ul. Ludwika Grzemskiego, Tatarakowa, Spacerowa, Żeglarska, Przy strudze

  • Łączna kwota inwestycji: 10 400,00 zł

Opis inwestycji

Wykonano dokumentację projektową.