Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Oświetlenie ul. Niskie Brodno (ostatnie zabudowania przy „starej plaży”)

  • Rok inwestycji: 2014 r.

  • Miejsce inwestycji: ul. Niskie Brodno

  • Łączna kwota inwestycji: 34 999,28 zł

Opis inwestycji

Zadanie zakończono. Zakres prac obejmował ustawienie 12 szt. lamp oświetleniowych.