Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Oświetlenie ulic ul. Półwiejska II etap

  • Rok inwestycji: 2016 r.

  • Miejsce inwestycji: ul. Półwiejska

  • Łączna kwota inwestycji: 41 199,18 zł

Opis inwestycji

Zadanie zrealizowano, wykonano zakres robót zgodnie z dokumentacją projektową oraz przedmiarem robót. Ustawiono 9 szt. lamp oświetlenia drogowego.