Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Oświetlenie ulica Kochanowskiego

  • Rok inwestycji: 2013 r.

  • Miejsce inwestycji: ul. Kochanowska

  • Łączna kwota inwestycji: 19 647,81 zł

Opis inwestycji

Zadanie zakończono 12.12.2013 r., zamontowano 4 szt. słupów stalowych wraz z oprawami oświetleniowymi.