Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Oświetlenie ulicy Pienińskiej

  • Rok inwestycji: 2014 r.

  • Miejsce inwestycji: ul. Pienińska

  • Łączna kwota inwestycji: 44 972,72 zł

Opis inwestycji

Zadanie zakończono. Zakres zadania obejmował ustawienie 10szt. lamp oświetleniowych.