Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Oświetlenie w ulicy Skrajnej

  • Rok inwestycji: 2013 r.

  • Miejsce inwestycji: ul. Skrajna

  • Łączna kwota inwestycji: 3 951,97 zł

Opis inwestycji

Ustawiono jedną latarnię.