Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Parking pomiędzy blokami przy ul. Witosa i ul. Wyspiańskiego

  • Rok inwestycji: 2017 r.

  • Miejsce inwestycji: ul. Witosa, ul. Wyspiańskiego

  • Łączna kwota inwestycji: 9 567,26 zł

Opis inwestycji

Zadanie zrealizowano. Zakres prac:

-roboty przygotowawcze i rozbiórkowe

-roboty ziemne

-ławy betonowe z oporem pod krawężniki 1,96 m3

-podbudowa betonowa 50,43 m2

-nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej gr. 8 cm – 50,43 m2.