Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Parking skrzyżowanie ul. Matejki z ul. Korczaka

  • Rok inwestycji: 2018 r.

  • Miejsce inwestycji: ul. Matejki, ul. Korczaka

  • Łączna kwota inwestycji: 348 000,00 zł

Opis inwestycji

Zadanie zrealizowano, wykonano:

-nawierzchnię placu (1.662,00 m2)

-chodnik (156,00 m2) z kostki betonowej-

-odwodnienie placu poprzez wybudowanie kolektora (114,0 m) wraz z przykanalikami i wpustami ulicznymi.