Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Plac manewrowy

  • Rok inwestycji: 2017 r.

  • Miejsce inwestycji: Ustronie 2A, 87-300 Brodnica

  • Łączna kwota inwestycji: 73 135,98 zł

Opis inwestycji

Wykonanie parkingu przed biurowcem.