Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Plac operacyjny dla samochodów specjalistycznych

  • Rok inwestycji: 2022 r.

  • Miejsce inwestycji: Oczyszczalnia ścieków - Brodnica, ul. Ustronie 20 A

  • Łączna kwota inwestycji: 58 309,61 zł

Opis inwestycji

W ramach zadania wykonano plac dla samochodów specjalistycznych Działu Sieci, służący do opróżniania wozów z urobku
i odzysku piasku. Obiekt został wykonany jako plac otoczony ścianą oporową, utwardzony
i zdrenowany. Odcieki z placu zostały sprowadzone do przepompowni i wprowadzone do ciągu technologicznego oczyszczalni.