Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Prace remontowe budynki przy ul. Jagiellońskiej 8

  • Rok inwestycji: 2016 r.

  • Miejsce inwestycji: ul. Jagiellońska 8

  • Łączna kwota inwestycji: 29 553,70 zł

Opis inwestycji

Zadanie zrealizowano, zakres wykonania prac obejmował:

a/roboty remontowo-budowlane łazienki:

-rozebranie posadzki z płytek

-rozbiórka ścianki z cegły

-tynki (gładzie)

-dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi

-wywóz gruzu

-licowanie ścian płytkami na klej

-przygotowanie podłoża

-obudowa rur płytami regips

-zamontowanie drzwi pełnych wewnętrznych wraz z ościeżnicą

-wykonanie robót sanitarnych – montaż baterii i umywalek, grzejników, zaworów

-wykonanie próby szczelności instalacji wodociągowych

-montaż boksów łazienkowych,

b/sala dydaktyczna:

-zmycie starej farby w sali dydaktycznej

-gruntowanie podłoża

-dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi

-wymiana okien.