Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Pralnia odzieży roboczej

  • Rok inwestycji: 2017-2018

  • Miejsce inwestycji: Oczyszczalnia ścieków - Brodnica, ul. Ustronie 20 A

  • Łączna kwota inwestycji: 47 830,08 zł

Opis inwestycji

W ramach inwestycji urządzono w pomieszczeniach budynku warsztatowego w oczyszczalni ścieków pralnię odzieży roboczej dla pracowników zatrudnionych w MPWiK Brodnica.